تاریخچه سفره عقد


سفره عقد یکی از ارکان قدیمی و سنتی در مراسم عقد و عروسی ایرانیان است که در طول گذر زمان و به دلیل آمیختگی با فرهنگ های مختلف دچار تغییراتی شده و چیزهای جدید به آن اضافه یا اجزایی از آن کم شده است.

در گذشته سفره عقد پارچه ای به رنگ سبز که در باور های زرتشتیان به نشانه ی حیات و جاودانگی است ولی امروزه بیشتر از رنگ سفید استفاده میکنند که به نشانه پاکی و خلوص است. جنس پارچه سفره عقد هم معمولا از ترمه می باشد.

طبق رسوم سفره عقد را در خانه پدر عروس بر روی زمین و رو به طلوع آفتاب پهن می شود.

در حین اجرای مراسم طبق سنت های زرتشتی داماد در سمت راست عروس خویش به نشاانه ی احترام می نشیند.در گذشته ایتدا مراسمی مذهبی برگزار می شد.
بدین صورت که عروس و داماد روبه روی هم می نشستند در حالی که دو نفر پارچه ای همانند پرده بین آنها می گرفتند تا عروس و داماد نتوانند یکدیگر را ببینند. سپس دو روحانی دو سر یک پارچه را دور صندلی آنان گره می زدند که این گره ی نکاح یا یگانگی نام داشت .

سپس دست راست عروس و داماد را با ریسمانی هفت بار به هم می بستند و بعد دنباله ی ریسمان را هفت بار دور گره ی نکاح می بستند که به این مراسم پیوند دست ها می گفتند . این کارها سمبل پیوندی ناگسستنی  بوده است و بعد از انجام این مراحل پرده انداخته می شود و عروس و داماد زن و شوهر اعلام می شدند.

تشریفات آرینا

تلفن تماس:

021 26764987

موبایل:

0912 1400 569
0912 2400 647
0912 3400 419
0912 4400 467